Psychotherapie

In een eerste gesprek, het kennismakingsgesprek of ook de intake genoemd, probeer ik een beeld te krijgen van jouw verhaal en je klachten. Ik bespreek samen met jou je hulpvraag en de verdere aanpak. Indien het klikt, wordt de therapie daarna verdergezet. Doorheen verschillende sessies, samen te bepalen aan de hand van de problematiek en jouw mogelijkheden, wordt ingegaan op en gewerkt aan jouw hulpvraag. Samen gaan we op zoek naar achterliggende emoties, terugkerende patronen, drijfveren en denkwijzen. Via tips, analyse en/of oefeningen worden nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan en wordt gestreefd naar het oplossen of draaglijker maken van de problematiek. 

  • Individuele therapie

Je kan terecht met vragen of problemen rond stress, angst, gespannenheid, depressie, burn-out, onzekerheden, trauma, rouwverwerking, ingrijpende gebeurtenis, slaapproblemen, verdriet, weinig zelfvertrouwen, slecht in je vel voelen, piekeren, pesten, assertiviteit, faalangst, perfectionisme, moeilijke communicatie ...


  • Relatietherapie

Met relatieproblematieken kan je individueel of als koppel terecht. 

Mogelijke hulpvragen zijn: herhaaldelijke conflicten in de relatie, communicatieproblemen, buitenechtelijke relatie, vertrouwen - wantrouwen, twijfel of sleur in de relatie, samengestelde gezinnen, problemen met opvoeding van kinderen, frustraties, ruzies, omgaan met verschillen, geweld binnen de relatie, eenzaam in de relatie, niet de juiste partner vinden, jaloezie of afgunst, ondersteuning bij het stopzetten van je relatie ...

  • Gezinstherapie

Bij gezinsproblematieken wordt het gezin betrokken, eventueel voorfgegaan door aparte gesprekken met de gezinsleden.

Mogelijke hulpvragen zijn: ondersteuning bij ziekte of overlijden van een gezinslid of bij echtscheiding, conflicten of spanning binnen het gezin, opvoedingsproblemen, moeilijkheden als nieuw samengesteld gezin, communicatieproblemen, ...