Privacybeleid

Geachte bezoeker,

Op deze pagina wil ik transparant communiceren over jouw privacy en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard en wat jouw rechten zijn. Mocht je na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag je me uiteraard contacteren voor meer info.

Deze website is eigendom van Peggy Broos.

Je kan me contacteren via mijn contactgegevens:

  • Per brief op het adres Graafjansdijk 5 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo
  • Per e-mail via peggy.broos1@telenet.be
  • Telefonisch via +32 (0)468/12 35 93
  • Via het contactformulier op deze website


Ik ben geregistreerd bij de Psychologencommissie en ben gebonden aan de deontologische beroepscode voor psychologen. Als psycholoog en psychotherapeut mag ik geen reclame maken.

Welke gegevens heb ik nodig van jou en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer je mij contacteert, telefonisch, via e-mail of via het contactformulier, bestaat de kans dat ik jou om persoonlijke informatie vraag, zoals je naam, voornaam en minstens één manier om je te contacteren (je telefoonnummer of e-mailadres). Allemaal gegevens die nodig zijn om een normale dienstverlening te kunnen geven en je te informeren over mijn diensten. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op mijn persoonlijke computer. Op die manier kan ik efficiënt met jou afspreken. Indien je na contact een van mijn cliënten zou worden, dan heb ik nog andere persoonlijke gegevens nodig om je optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wat zijn jouw rechten?

Als cliënt heb ik van jou wel een minimaal aantal gegevens nodig. Deze gegevens worden door mij bewaard conform de privacy wetgeving. Contacteer me op peggy.broos1@telenet.be voor meer informatie hierover. 

In het kader van loopbaanbegeleiding worden een aantal van jouw gegevens gebruikt en verwerkt door Human Results en haar partners. Meer info vind je op website www.humanresults.be.

Verder heb je volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop ik jouw gegevens verwerk, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om je bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen, deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De website maakt helemaal geen gebruik van analytische noch tracking cookies. De cookies op deze internetpagina's slaan dus geen persoonlijke gegevens op. Je kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van je internet browser.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via deze website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 22 maart 2023